Jak z powodzeniem rozwijać biznes na zagranicznych rynkach z pomocą SC UEP

Zespół Centrum Biznesu Międzynarodowego (CBM) Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracował z Zakładem Badawczo-Rozwojowym Agro w latach 2016 i 2018. Dwa zrealizowane projekty były, wydawałoby się, typowe: analiza zagranicznych rynków pod kątem oszacowania popytu, identyfikacji partnerów biznesowych i zbadania modeli biznesowych konkurencji (czyli teoretycznie nasz „pudełkowy produkt” pod hasłem „market sizing & profiling”).

Sztampowe jednak nie były. Z jednej strony, ZBR Agro indywidualnie traktuje każdy projekt i współpracę z klientami za granicą. Będąc jednostką badawczo-rozwojową wiodącej marki maszyn rolniczych Meprozet, firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i słucha potrzeb odbiorców. Wspólne projekty ZBR Agro i CBM SCUEP objęły łącznie Kazachstan, Rumunię, Czechy, Słowację, Szwecję, Algierię oraz Iran. Każdy kraj ma swoją specyfikę, zupełnie odmienny profil szans i zagrożeń, stąd obraz wyłaniający się z tak obszernego zestawienia krajów jest bardzo urozmaicony.

Z drugiej strony, Zespół CBM został zbudowany z ekspertów pochodzących z danych krajów. Dzięki temu udało się przeprowadzić analizy znacznie wykraczające poza typowe badania desk research. Analitycy, oprócz sformułowania unikatowych i przydatnych wniosków co do wielkości i struktury każdego rynku, byli również w stanie dotrzeć do lokalnych instytucji i obiecujących partnerów biznesowych, otwierając ZBR Agro niejedne drzwi. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadku rynków rozwijających się, dla których informacje rynkowe są bardzo skąpe.

Część wziętych na celownik krajów cechuje się znacznym potencjałem rynku, a zarazem jednak wysokimi barierami wejścia. Z drugiej strony, inne rynki okazały się przejrzyste pod kątem podjęcia działalności, jednak wysoce konkurencyjne. Z uwagi na tak rozbieżne profile, Zespół CBM zaproponował dedykowane podejście strategiczne do rozwoju działalności w poszczególnych krajach. Zespół ZBR Agro przystąpił do realizacji działań, odwiedzając wydarzenia targowe oraz podejmując kontakt z partnerami handlowymi, którzy zostali zakwalifikowani przez ekspertów CBM.

Co z tego wynika? Warto odważnie myśleć o ekspansji zagranicznej, bo rynki z pozoru prostsze i bliższe mogą być w długim okresie mniej atrakcyjne. Natomiast pokonanie nawet znacznych trudności na rynkach „ryzykownych” czy „nieznanych” może zapewnić korzystną pozycję w rozwoju sprzedaży (i innej działalności, np. montażu, produkcji, zakupów itd.). Ważną rolę w tym procesie może jednak odgrywać wsparcie doświadczonych partnerów, będących „insiderami” na danym rynku.

Zobacz dyskusję w LinkedIn