Centrum Biznesu Międzynarodowego

Centrum Biznesu Międzynarodowego oferuje kompleksowe wsparcie dla zagranicznej działalności przedsiębiorstw, w oparciu o specjalistyczne kompetencje i międzynarodowe doświadczenie ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W projektach zagranicznej analizy rynkowej oraz strategicznego planowania ekspansji, zespół CBM ściśle współpracuje z ekspertami partnerskich uczelni z krajów objętych analizą.

CBM oferuje wsparcie na każdym etapie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie:

  • przygotowania firmy do podjęcia zagranicznej działalności;
  • pozyskania partnerów biznesowych i dystrybutorów;
  • rozwoju innowacyjnych dla firmy modeli biznesowych;
  • adaptacji oferty i komunikacji do potrzeb zagranicznych rynków.

Model biznesowy CBM zakłada ściśle indywidualną długotrwałą współpracę z Klientami. Dostarczane rozwiązanie nie opierają się o gotowe wzorce, lecz są dokładnie dopasowywane do potrzeb. Dzięki bardzo efektywnej organizacji projektowej CBM dostarcza swoje usługi w wyjątkowo sprawny i elastyczny sposób.

Istotną cechą działań badawczych CBM są szerokie możliwości dotarcia zarówno do danych pierwotnych (respondenci z wielu krajów, w szczególności pod kątem testów koncepcji produktów eksportowych), jak i wtórnych (złożone analizy typu desk research, analityka i modelowanie ekonometryczne, estymacja wielkości zagranicznego rynku, itd.).