Diagnoza potrzeb i potencjału mieszkańców… świeżym okiem

Od września do grudnia 2023 roku SC UEP realizowała diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Rokietnica w zakresie usług społecznych. Wyniki diagnozy mają pomóc w przygotowaniu portfela usług Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy – instytucji, która powstanie poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w podmiot o rozszerzonym zakresie kompetencji.

Chcąc zapewnić CUS Rokietnica możliwie jak największą przydatność wyników naszej pracy, do zadania podeszliśmy niestandardowo. Najpierw, w ramach 6 warsztatów grupowych oraz serii 26 indywidualnych wywiadów indywidualnych wypracowaliśmy partycypacyjnie koncepcję aż 42 usług skierowanych do 6 grup odbiorców. Następnie zrealizowaliśmy badania ilościowe (ocena postrzeganej przydatności oraz chęci skorzystania z każdej usługi) na grupie ponad 350 mieszkańców Gminy. Dzięki temu CUS Rokietnica dostał refleksyjną odpowiedź docelowych użytkowników co do oczekiwanej kolejności i sposobu wdrażania nowych usług.

W międzyczasie CUS Rokietnica zyskał bardzo fajne logo. Ale to już nie nasza zasługa. 😉

Zachęcamy do odwiedzania nowej strony CUS Rokietnica na Facebooku!