Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami

Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami wspiera przedsiębiorstwa oraz inne organizacje w kształtowaniu metod i narzędzi zarządzania projektami oraz portfelem projektów, tak aby były one optymalnie dostosowane do wielkości organizacji oraz specyfiki realizowanych projektów. Ponadto zespół CZPiK oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, w celu jak najlepszego kształtowania i korzystania z potencjału ludzkiego organizacji.

CZPiK oferuje wsparcie szczególnie w zakresie:

  • tworzenia procesu, metod i narzędzi zarządzania projektami opartych na najlepszych praktykach światowych;
  • budowy i rozwoju zespołów projektowych;
  • rozwoju kompetencji kierowników projektów;
  • kształtowania zestawu kompetencji niezbędnych w przedsiębiorstwach;
  • oceniania kompetencji kapitału ludzkiego;
  • rozwoju kompetencji pracowników ze szczególnych uwzględnieniem kadry menedżerskiej i jej umiejętności przywódczych.

Współpraca zespołu CZPiK z Klientami opera się na bliskiej kooperacji oraz bardzo dobremu poznaniu rzeczywistych potrzeb organizacji. Kierując się indywidualnym podejściem, najlepszymi praktykami i nieschematycznym podejściem, CZPiK wypracowuje optymalne dla organizacji oraz kadry sposoby działania oraz rozwija kompetencje niezbędne na konkurencyjnym i zmiennym rynku.